Pastorens ukehilsen

UKEHILSEN FOR UKE  13    27.  mars    -   02.  april  2023

Hei alle sammen !

Denne uka starter vi som vanlig med kvinnenes bønnemøte på mandag kl.09.00. Tirsdag formiddag skal jeg være med på Hyggetreff i Baptistkirke og på ettermiddagen blir jeg med på konfirmantundervisningen. Onsdag har vi formiddagstreff med besøk av Torstein Gundersen som har tema Bevar ditt hjerte. Onsdag kveld er det bibeltime der Anne unerviser om helbredelse. Torsdag har vi felles bønn for byen i Arendal Misjonskirke kl.06.00. Torsdag formiddag er det pastorsamling i Fevik Misjonskirke. Fredag formiddag skal Pia og jeg delta på Fredagskafeen i Froland Misjonskirke, Fredag er det både Fredagsklubben og Impact. Lørdag er Betel utleid. Søndag har vi igjen gudstjeneste og søndagsskole. Til søndag er det Svein Egil Fikstvedt som taler og Sissel leder lovsangen.

Hilser dere med Johannes 6.35

Jesus svarte: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Hilsen fra John David

 

 

 

 

Kontakt oss

Bjorbekk Misjonskirke
Betel
Naudebrov 2
4824 Bjorbekk

Org. nr. 971 32 86 49Powered by Cornerstone