Pastorens ukehilsen

Skjærtorsdag kl.17.55 kommer adressen opp her slik at du kan følge vår Skjærtorsdagsgudstjeneste.

Ukehilsen uke 15    06.  -  12. april 2020

Hei alle sammen !

Sist uke hadde vi i en bønn og faste uke i menigheten. Mange brukte mye tid i bønn og flere deltok med faste i forskjellige former. Det ble en viktig uke for menigheten.

Nå er vi gått inn i påskeuken. Det blir en anneledes påske i år. For første gang i menighetens historie skal menigheten ikke samles på Betel denne påsken. På grunn av Koronaviruset får vi ikke lov til å innby til gudstjenester i kirkene våre. Men vi skal holde påskegudstjenester via internett. Skjærtorsdag kl.18.00, Langfredag kl.11.00 og 1. Påskedag kl.11.00 har vi gudstjenester i samarbeid med Arendal Misjonskirke. Martine Aanensen, Gjermund Igland, Thomas Toft og jeg deltar i gudstjenestene. Tony Gulbrandsen med team leder lovsangen. Det blir mulighet til å gi misjonsgave til arbeidet i Romania i alle gudstjenestene. Vipps nummer kommer opp på skjermen. Alt som kommer inn på dette vipps nummeret i påsken går til arbeidet i Romania. Etter påske sender vi to like store beløp fra hver av menighetene til misjonen.  Under sending er vi nøye på at vi ikke alle er i salen samtidig og vi er nøye på bruk av antibak før vi deler ut nattverd. Sendingene legges ut til oppsatt klokkeslett og kan ses når tid som helst etter det. Du finner oss på Facebook og youtube under Bjorbekk Misjonskirke.

Jeg har slitt litt med en øyebetennelse og et opphovnet øye en tid. Jeg har vært hos lege. Håper at det snart er over.

Hilser dere med Jesu underfulle ord på langfredag:  DET ER FULLBRAKT.

Med hilsen fra John David

 

Da det fortsatt kommer inn gaver til ekstra innsamlingsaksjonen til nybygget, venter vi litt til med og avslutte aksjonen. Vil du være med så bruk innsamlingskonto: 3000.18.16698. Alle gaver mottas med stor takk og gavene gir rett til skattefradrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Bjorbekk Misjonskirke
Betel
Naudebrov 2
4824 Bjorbekk

Org. nr. 971 32 86 49Powered by Cornerstone